Home » Posts tagged 'wetenschap'

Tag Archives: wetenschap

Kennis krijgt Kracht

Erkenning van wetenschappelijk onderzoek innoveren?

Uitgeefmodel onder druk

De week van Open Access is weer achter de rug. Open Access (OA) is een poging vanuit de universitaire wereld wetenschappelijke kennis op een andere manier te ontsluiten dan via betaalde wetenschappelijke tijdschriften. Elk artikel zou via OA beschikbaar moeten zijn, dus na publicatie vrij toegankelijk voor iedereen. Deze beweging is ontstaan uit onvrede binnen de wetenschappelijke wereld met het feit dat commerciële uitgevers flink verdienen aan artikelen die, zonder een inkoopprijs te betalen, bij hen binnenkomen om vervolgens te worden gepubliceerd in een van de tijdschriften. Tijdschriften die met een fors prijskaartje aan bibliotheken van de universiteiten worden verkocht. Dezelfde universiteit die de wetenschapper betaald het te publiceren onderzoek te doen.

Forse investeringen

Wat niet altijd wordt gerealiseerd is dat uitgevers flink investeren om de wetenschappelijke informatie op de best mogelijke manier beschikbaar te stellen. Online platforms vergen jaarlijks investering van miljoenen om bij te kunnen blijven met technologische ontwikkelingen. Veel energie en geld wordt gestoken in het ondersteunen van auteurs bij het schrijven van wetenschappelijke artikelen. En de ‘beoordelaars’, de redacteuren krijgen alle ondersteuning om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Alles wordt nog altijd georganiseerd rondom tijdschriften.

OA, PLoS en Cost of Science

Toch is er al heel lang onvrede met genoemde gang van zaken. Open Access ontstond al weer tien jaar geleden. Er zijn talloze OA tijdschriften ontstaan en ook de uitgevers hebben het model ‘omarmd’. Tegen de prijs van het publiceren van een artikel, zo’n €3500, willen uitgevers een artikel best openstellen, dat wil zeggen dat iedereen het artikel dan kosteloos kan lezen. Weinig auteurs betalen dit uit eigen middelen en vaak wordt dit uit het onderzoeksbudget gefinancierd. Maar op echt grote schaal gebeurt dit niet.

Tegelijkertijd met OA ontstond de Public Library of Science, een poging om via OA een platform voor artikelen in biologie op te zetten. PloS bestaat zeker nog maar een tweede tak, geneeskunde, is nog niet van de grond gekomen. Recent is er een beweging ontstaan, The Cost of Knowledge, een online platform waar wetenschappers kunnen aangeven niet meer voor Elsevier te zullen publiceren of artikelen te beoordelen. De teller liep snel op maar lijkt nu stabiel rond de 15000. Op jaarbasis worden jaarlijks meer dan 1 miljoen wetenschappelijke artikelen gepubliceerd…

Disruptief platform?

Op dit moment schudden zowel de reiswereld als de taxiwereld op hun grondvesten dankzij disruptieve, innovatieve platforms als AirBnB en Uber. Kennelijk is er in de wereld van de wetenschappelijke publicaties nog geen succesvol platform ontstaan dat de wetenschappelijke wereld echt doet veranderen. Enerzijds zou je mogen verwachten dat het tijdschrift model wel zo’n beetje achterhaald is in deze wereld van online publiceren en toegang. Anderzijds staat er ook geen kassa zodra een artikel wordt gekocht. De taxirit wordt aan het eind afgerekend. De vliegreis wordt betaald zodra geboekt. Maar de wetenschapper is en blijft gewend een artikel zonder kosten via de bibliotheek te lezen. Daar gaat de rekening naar toe.

Sharen versus scoren

De wetenschappelijke wereld is ervan overtuigd dat wetenschappelijke kennis gedeeld moet kunnen worden, zonder barrières. Maar tegelijkertijd houdt zij de bestaande situatie in stand. Om wetenschappelijk te ‘scoren’ is het belangrijk erkenning te krijgen voor het wetenschappelijk onderzoek. En publiceren in gerenommeerde tijdschriften is de geijkte manier om die erkenning te krijgen.

Erkenning van onderzoek

Om uit de impasse te komen zal dus het onderzoek en de publicatie daarvan moeten worden gewaardeerd, los van waar het gepubliceerd wordt. Er zal gezocht moeten worden naar andere manieren van erkenning en stakeholders als universiteiten moeten die ook accepteren.

Verenigingen?

Commerciële uitgevers publiceren de bulk van de wetenschappelijke artikelen. De impact van deze artikelen is 1 dat wil zeggen dat de kwaliteit van deze artikelen niet hoger of lager scoort dan het gemiddelde. Verenigingen (society’s) publiceren over het algemeen de beste artikelen, met een impact groter dan 1. Wellicht kunnen zij een grotere rol spelen in het ontwikkelen van een nieuwe manier van ‘erkennen’. Hun inkomsten dienen enkel en alleen tot de instandhouding van de vereniging. Er zal wel een oplossing moeten komen voor de investeringen die nodig zijn voor het ontsluiten van informatie via online toegang. De investeringsruimte van verenigingen schiet daarin tekort.

Eigenschappen van een ondernemende regio *

Op basis van een vijftal fases beschrijft Etzkowitz de ontwikkeling van Silicon Valley, vanaf haar ontstaan tot heden, met als doel aan te geven welke factoren bepalend zijn geweest voor het succes van Silicon Valley. Maar ook welke de voorwaarden zijn voor verder succes van Sillicon Valley in de toekomst. Mijn doel is deze eigenschappen als ‘instrumentarium’ op een rijtje te zetten om daarmee inzicht te krijgen welke aspecten een rol spelen in ondernemende regio’s in Nederland in het algemeen en die bij u in de buurt in het bijzonder.

Stanford University

Zeer bepalend voor het succes is de aanwezigheid van Stanford University geweest, met in haar genen het creëren en delen van wetenschappelijke kennis. Zij heeft als strategie een entrepreneurale universiteit te willen zijn en zich te verbinden met overheid en bedrijven.  Silicon Valley is daardoor gaan groeien en uiteindelijk een innovatie-hub geworden dat talent en technologie van buiten de regio aantrekt. Aspecten die daartoe hebben bijgedragen zijn:  zelf opgeleide academische ondernemers, mede door overheid gesteunde R&D, het aantrekken van venture capital, en het ontstaan van industrie die op haar beurt weer investeert in academisch onderzoek.

Silicon Valley (en elke andere kennis regio) heeft zich ontwikkeld langs de volgende 5 fases:

1 Ontstaan

Binnen Stanford University ontwikkelde zich regeneratieve kennis over het steeds weer afsplitsen en opbouwen van start-ups. Er ontstond een regionale innovatie cultuur met veel kleine bedrijven en onafhankelijke uitvinders. Maar ook belangrijk was de schaal van de toegezegde overheidsinvesteringen in R&D. Amerika kenmerkt zich door het bestaan van enkele zeer grote overheidsinstellingen die enorme geldbedragen in onderzoek steken. Nasa is daarvan een voorbeeld maar ook Defensie.

2 Samenvoeging

Het al bestaande proces van het genereren van start-ups wordt versneld door meer samenwerking tussen universiteit, overheid en bedrijven. Sociaal, intellectueel en financieel kapitaal worden samengevoegd om het proces te accelereren. Drijfveren worden: reputatie, vakmanschap en de wens nieuwe technologieën uit te vinden. De academische werkhouding, doorgaan totdat er een oplossing is gevonden voor een probleem, wordt gemeengoed. Er wordt niet gerust voordat een project wordt opgeleverd. Vandaag de dag vertaald dit zich bijvoorbeeld in Hackatons waarbij 48 uur achtereen wordt gewerkt om bijvoorbeeld een app te ontwikkelen.

3 Uitbreiding

Het ontstaan van nieuwe bedrijven bereikt een kritische massa. Er ontstaan diverse innovatie clusters (elk een interactieve groep van startende bedrijven) die groeien, terugvallen en soms weer opbloeien. Ervaren ondernemers begeleiden startende ondernemers. Kennis wordt op peil gehouden met de inbreng van geavanceerde academische kennis. Binnen de universiteit worden Technology Transfer afdelingen opgezet om de kennisstroom te sturen en verzilveren.

4 Uitbloei

Teruggang in een cluster wordt gecompenseerd door groei in een andere. Clusters maken gebruik van cross-overs tussen technologische gebieden. Silicon Valley wordt een plek waar ambitieuze ondernemers, nieuwe technologieën en ideeën naar toe stromen.

Er ontstaan ook krachten die de ontwikkeling van de regio ondermijnen: het op afstand houden van de overheid, geen sturing vanuit een centraal punt, ieder lijkt zijn gang te gaan.

5 Vernieuwing

Binnen het innovatieve ecosysteem wordt iedereen afhankelijk van elkaar: advocaten, accountants, head-hunters, venture capitalists, business angels en nieuwe ondernemers. Vernieuwing is noodzakelijk en kan volgens Etzkowitz op 2 manieren worden bereikt: 1) continue toestroom van nieuw ‘menselijk kapitaal’ vanuit de academische opleiding en 2) overheids- en bedrijfsinvesteringen in R&D. Vooral de overheid als ‘inkoper’ van kennis blijft belangrijk.

Tenslotte

Een op kennis gebaseerde economische ontwikkeling van een regio is afhankelijk van de inbreng van eigen onderzoek. Teveel afhankelijk zijn van externe bronnen van menselijk en intellectueel kapitaal kan het vermogen van de regio om zichzelf steeds te vernieuwen middels het voortbrengen van start-ups, ondermijnen. Volgens Etzkowitz is de sleutel voor een succesvolle ondernemende regio het voortbrengen van menselijk kapitaal en investeringen in R&D in een institutionele infrastructuur die zich kenmerkt door transparante academische grenzen tussen overheid, onderwijs en bedrijven. En de samenwerking tussen de 3 partijen kenmerkt zich door hoge mate van interactiviteit. Dit alles vraagt een visie die op langere termijn resultaat levert en blijft leveren.

 

*) Deze column is gebaseerd op het artikel “Silicon Valley at risk? Sustainability of a global innovation Icon”, Etzkowitz H., Social Science Information, December 2013 vol. 52 no. 4 515-538

Triple Helix op Twitter

Elke ochtend scroll ik door de twitterberichten van de personen, bedrijven en instellingen die ik volg op het gebied van Triple Helix, de 3 O’s, valorisatie, ofwel alles wat zich afspeelt op het raakvlak van overheid, onderwijs en onderzoek en ondernemingen.

Er gebeurt veel. Dit vakgebied is constant in ontwikkeling en dat vertaalt zich in vele interessante tweets met actuele informatie. Uiteraard een uitstekende manier om bij te blijven in het vakgebied. Om eens een overzicht te krijgen van wat er zich allemaal afspeelt, heb ik bij wijze van proef veel van de interessante onderwerpen van de afgelopen 14 dagen genoteerd. Deze wil ik graag met je delen.

Uiteraard is dit in vele opzichten een subjectieve selectie van onderwerpen. Allereerst kan ik niet iedereen volgen die er toe doet in het vakgebied. Ten tweede heb ik lang niet alles kunnen noteren omdat ik er per dag niet langer dan een half uur aan wil besteden. En ten derde is de bepaling van wat interessant  is, subjectief.

Maar het levert het volgend resultaat op:

Samenwerking universiteiten – bedrijven

 • TU/Eindhoven claimt succesvol te zijn in samenwerking met bedrijven
 • Universitair onderzoek moet anders georganiseerd volgens CTO’s van 11 grote bedrijven. Er wordt gesproken over ‘verkalkte’ universiteiten. Meer toepassingsgericht onderzoek, meer geld uit Europa. Maar ook: loskoppeling van onderwijs en onderzoek. Focus meer op maatschappelijke thema’s dan per sé op de Topsectoren

Overheid

 • Europees – Polen beleeft topdecennium dankzij EU
 • Aandacht voor Smart Cities
 • ‘Big ideas’ to make cities better als resultaat van de Mayors Challenge van Bloomberg
 • Neth-er, als aanjager in Europa van Nederlandse belangen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie

Onderwijs/organisaties

 • Nieuwe MOOC’s beschikbaar – alhoewel er de laatste tijd ook scheurtjes verschijnen in de populariteit van MOOC’s
 • Nieuw (voor mij) ontdekt: het Montesquieu Instituut – Van Wetenschap naar Samenleving, met aankondiging van een Europees verkiezingsdebat over wetenschap en kenniseconomie
 • Ranking Top Universiteiten van de wereld via @CWTS. Meer Nederlandse universiteiten op de lijst
 • Internationale Interesse voor Utrecht Science Park, als kandidaat voor organisatie Internationaal Congres voor Science Parks
 • Veel aandacht van het World Economic Forum voor Afrika
 • Seminar Science Parks as breeding places for innovation

Ondernemers/startups

 • Veel aandacht voor Smart Factories via @NOM
 • Circular Economy Boostcamp: een initiatief om het aantal startups te stimuleren met een duurzaam verdienmodel
 • National Small Business Week in Amerika, van 12 tot 16 mei
 • Bedrijven bieden studenten beurzen aan in Topsector Energie. Het trekt nieuwe studenten aan en weet talent vast te houden

Samenwerkingsverbanden

 • Techniekpact krijgt als nieuwe voorzitter Doekle Terpstra. Doelstellingen van het techniekpact zijn het terugdringen van technische personeelstekort en het interesseren van leerlingen voor techniek
 • Dutch Technology Week 18-24 mei
 • Topsectoren realiseren meeste nieuwe banen in het MKB
 • 90% van de banen in de Creatieve Industrie in kleine bedrijven
 • Healthy Ageing Campus levert 65 banen op
 • @AgrimeetsDesign, Farm LAB over de betekenis van design voor de landbouw
 • OECD kritisch over Topsectoren beleid in Nederland – meer aandacht voor kleinschalige innovatie en HBO onderzoek
 • Programma Creatieve Topsector – Kennis Innovatie Mapping, voor financiering van onderzoeksprogramma’s in deze sector
 • Start van het Platform Buitenland Promotie Logistiek om de sector nog beter op de kaart te zetten in, je raadt het al, het buitenland, via @DinalogNews

Valorisatie

 • 13 mei Café van de Kleine Wetenschap door @UCFFryslan over Obesitas
 • Wetenschap ontmoet Pers, het evenement Bessensap waarin wetenschappers aan zo’n 400 journalisten vertellen over hun werk
 • The Gallery, nieuwe locatie voor kennisintensieve bedrijven in Twente

Financiering

 • @Douwenkoren blijft stug doorgaan met het organiseren van crowdfunding workshops
 • Er komt nieuw Innovatiefonds Noord-Nederland met als doel het ready-to-market maken van innovaties in het MKB
 • Noordelijke Financieringsdag via @NOM op 21 mei met medewerking van onder andere Jan Kees de Jager
 • Aandacht voor europese programma’s EFRO (innovatie) en Interreg (grensoverschrijdende samenwerking). Hierover wordt tijdens regionale bijeenkomsten informatie gegeven

Regionaal

 • Overzicht economische prestaties per regio in Elsevier via @LincoNH
 • Welke zijn de regionale vestigingsfactoren voor topsectoren via @OttoRaspe. Deze zijn urbanisatie- en lokalisatievoordelen, fysieke bereikbaarheid, internationale connectiviteit, de nabijheid van kennis (universiteiten) en de kwaliteit van de woonomgeving

Het is interessant te zien wat er zo allemaal gebeurt in het vakgebied. Het is bijna onmogelijk de ‘vakliteratuur’ bij te houden om dit alles te kunnen tegenkomen. Het is daarom enerverend er dagelijks bovenop te zitten via Twitter.

Kennis krijgt Kracht. Waarom?

Afgelopen weekend heb ik in één keer het boek van Simon Sinek, Start with Why, uitgelezen. Conclusie: het is van essentieel belang het waarom van je onderneming uit te kunnen leggen. Voor jezelf. Maar belangrijker nog – voor je volgers,  je klanten, je omgeving. Des te meer je verhaal aanspreekt, des te beter je het kunt uitleggen, hoe waardevoller je bent voor je omgeving. Je ‘scoort’ niet als je alleen maar doet. Je scoort vooral als je kunt uitleggen waarom je het doet.

Welke opdrachtgever of werkgever durft met je in zee te gaan als je het waarom van je onderneming niet kunt uitleggen? Daarbij gaat het verder dan alleen simpel te zeggen wat je verkoopt of aanbiedt. Volgens Sinek kopen mensen uiteindelijk het ‘waarom’ van je onderneming. Of anders gezegd, bedrijven met een duidelijk ‘waarom’ zijn succesvoller dan bedrijven die de nadruk leggen op ‘wat we doen’.

Als het waarom duidelijk is, en men gelooft er in dan komt dit de relatie met je netwerk ten goede. Deelt men je visie, en kun je dit steeds bevestigen met wat je doet dan kan dit zowel een bron van inspiratie zijn voor je netwerk als resulteren in loyaliteit aan jouw onderneming en aan jou als persoon.

Als je gaat voor een ‘goede zaak’, voor zingeving ga je niet alleen voor inspiratie en loyaliteit maar zul je mogelijk zelfs een gevoelige snaar weten te raken.

Dit zijn de redenen waarom ik heb besloten mij met Kennis krijgt Kracht te profileren.

Allereerst heb ik als HBO’er vele jaren met veel plezier gewerkt met wetenschappers. Stuk voor stuk mensen die tot de top behoren in hun wetenschapsveld. Niet alleen potentiële maar ook daadwerkelijk Nobelprijs winnaars. En het meest bijzondere: wetenschappers zijn erudiete mensen die graag hun werk maar ook hun persoonlijke interesses met je delen.

Wetenschap (=kennis) is bijna synoniem aan optimisme. De mensheid heeft veel aan wetenschap te danken. En de wetenschap heeft nog veel in petto. Kijk naar de Singularity University van Peter Diamandis. Of neem als voorbeeld de lezing van Bert Weckhuysen tijdens de recente TedxBinnenhof happening. Volgens hem ligt een oplossing voor het CO2 probleem in het verschiet. Ook de andere presentaties zaten vol optimisme.

Kennis is een schone zaak. Je kunt er op veel manieren naar kijken: filosofisch, wetenschappelijk, enz. De uitleg is bijna altijd positief. Neem bijvoorbeeld deze: kennis is het vermogen om informatie om te kunnen zetten in kwalitatief goede beslissingen.

Kennis is aanwezig in de persoon die het bezit. Maar kennis krijgt pas betekenis wanneer het gedeeld wordt met anderen. Sterker nog, door kennis met anderen te delen, neemt kennis toe. Niet alleen kennis uitwisselen maar meer kennis ontwikkelen door kennis met elkaar te delen. Kennis krijgt Kracht door samenwerking en uitwisseling.

Hier wil ik mee aan de slag. Ik wil graag kennis mee helpen ontwikkelen op het raakvlak van onderwijs, overheid en ondernemers (O3, Triple Helix). Daar wordt kennis ontwikkeld voor innovatie, groei en regionale ontwikkeling. En in toenemende mate om maatschappelijke problemen aan te pakken.

Een extra dimensie is de regio waarin die kennisuitwisseling plaatsvindt. Enerzijds werk ik bij voorkeur internationaal. Internationale samenwerking is goed voor nationale en regionale ontwikkeling. Anderzijds geeft dat de kans, een extra stimulans om aan de slag te gaan voor je eigen woonomgeving, waar dat ook is.

Kortom

Ik hoop dat het waarom van mijn keuze voor kennis als vakgebied, en Kennis krijgt Kracht als de manier om hier mee aan de slag te gaan, jou, en velen met jou, aanspreekt. Niet omdat ik het aan je ‘verkoop’ maar omdat je er in kunt vinden.

Sinek zegt daarover: “vertel mensen waarom je doet wat je doet en opvallende dingen gebeuren.” Door het vervolgens te vertalen in How (Kennis krijgt Kracht als zaak opbouwen) en What (aannemen en uitvoeren van opdrachten of werk) geef je daadwerkelijk invulling aan je waarom.

Misschien is mijn ultieme waarom om op deze manier bij te dragen aan een betere wereld voor mezelf, mijn gezin, mijn familie en vrienden, en eigenlijk voor iedereen.

Vandaar tot slot een passende quote van Wubbo Ockels: “We are all astronauts on spaceship Earth

 

@simonsinek, @singularityu, @PeterDiamandis, @TEDxBinnenhof, @Ockels