Home » Posts tagged 'Mooc'

Tag Archives: Mooc

Kennis krijgt Kracht

23 innoverende technologieën – een blik op de wereld in 2022

De IEEE Computer Science Society in Amerika publiceerde een rapport (2022Report IEEE) over hoe onze wereld er uit kan zien in 2022 wanneer de verwachtingen voor wat betreft 23 technologieën uitkomen. Gezien de bron spreekt het voor zich dat de focus met name ligt op ICT gerelateerde innovatie trends. Maar dat maakt het niet minder interessant te lezen hoe elk van deze technologieën een impact gaat krijgen of al heeft op de samenleving.

Snelle ontwikkelingen

2022 lijkt ver weg maar is eigenlijk redelijk dichtbij. Het rapport is dan ook geen visie voor de echt lange termijn maar wordt door de Society ook gebruikt voor het bepalen van hun organisatie. Aan de andere kant gaan de ontwikkelingen in dit vakgebied zo snel dat de horizon voor voorspellingen niet te ver in de toekomst kan liggen. Over een jaar kan bij veel van de besproken technologieën de vlag er weer heel anders bij staan.

Een van de doelstellingen van het rapport is om de leek – het publiek – te helpen begrijpen hoe deze technologieën invloed hebben of gaan krijgen op de maatschappij. Daarom zijn het niet alleen technologieën in de strikte zin van het woord maar ook ontwikkelingen als gevolg van ICT die in het overzicht zijn meegenomen. Bijvoorbeeld MOOC’s op het gebied van Human Capital, Open Intellectual Property op het gebied van beleid en Life Sciences als een marktsegment met een hoge behoefte aan innovatieve technologieën. De totale lijst van 23 technologieën staat aan het eind van dit artikel.

Bij elke technologie omschrijven de auteurs de huidige ‘State-of-the-Art’, uitdagingen waarvoor wetenschappers staan, op welke manier men verwacht de techniek zich zal ontwikkelen, de risico’s die van invloed kunnen zijn en tenslotte een samenvatting van de verwachtte stand van zaken in 2022.

Aanjagers en disrupties

Ook is een groot aantal leden van de Society gevraagd welke factoren zij een driver vinden voor veranderingen en welke factoren een disruptor. Hieronder een overzicht van de top-5 (volgens de leden) in beide categorieën. De antwoorden in de categorie disruptors komt wat verwarrend over. Wat een driver lijkt (bijv. Cloud Computing) wordt als disruptor naar voren gebracht. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat deze disruptors mogelijk als bedreigend worden gezien voor de werkgelegenheid in de samenleving.

Driver top-5

 1. Use of technology for medical procedures
 2. Wireless/broadband connectivity
 3. Desire for sustainable energy resources
 4. Use of big data and an
 5. Long-term availability of certain energy sources

Disruptor top-5

 1. Use of robots as source of labor
 2. Use of 3D printing
 3. Cloud computing
 4. MOOC’s
 5. New user interfaces

2022

In grote lijnen voorspelt het rapport voor 2022 dat computer apparatuur beschikbaar zal zijn van nano tot mega schaal, met optimale netwerk mogelijkheden die ervoor zorgen dat iedereen toegang kan krijgen tot een breed scala van geïntegreerde diensten. Er ontstaat een ecosysteem dat continu mogelijkheid biedt tot verdere verbetering van productiviteit, samenwerking en toegang tot kennis en informatie. En dat dit niet alleen toegankelijk is via een toetsenbord maar ook via allerlei zintuigen, spontaan en met behulp van nieuwe ‘human computer interfaces’.

De maatschappij bepaalt

De auteurs realiseren zich terdege dat deze 23 technologieën ‘enablers’ zijn. Met andere woorden: het voordeel van de uitrol van innovatieve trends wordt uiteindelijk bepaald door wat de maatschappij er zelf van maakt. De maatschappij staat voor de uitdaging om technologieën die voordelen opleveren te ontwikkelen zonder het recht op privacy van mensen aan te tasten. De snelheid waarmee nieuwe ontwikkelingen ons voordeel opleveren hangt af in hoeverre beleid en regels op dat gebied mee ontwikkelen. Het is aan de maatschappij om de voordelen van technologieën op de best mogelijke manier om te zetten in een veelvoud (leverage) van voordelen voor de maatschappij. Technologie is volgens de auteurs niet iets op zichzelf staand. Het vormt de maatschappij maar de maatschappij heeft ook invloed op de ontwikkelingen van de technologieën.

23 innoverende technologieën

Policies: Security Issues, Open Intellectual Property, Sustainability

Human Capital: Massively Online Open Courses

Technologies: Quantum Computing, Device and Nanotechnology, 3D Integrated Circuits, Multicore, Photonics, Universal Memory, Networking and Interconnectivity, Software-Defined Netwoks, High-Performance Computing, Cloud Computing, Internet of Things, Natural User Interfaces, 3D Printing, Computer Vision and Pattern Recognition, Machine Learning and Intelligent Systems, Big Data and Analysis

Marktsegment: Life Sciences, Computational Biology, Medical Robotics

 

 

MOOC

Op de site van de Open Universiteit staat een webinar over MOOC’s. Een interessant overzicht waarvan ik graag een samenvatting wil delen.

MOOC staat voor:

(M)assive – de grens aan het aantal mensen met wie je als docent betekenisvol kunt communiceren is 150. MOOC’s kunnen in principe een onbeperkt aantal studenten bereiken;

(O)pen – vrij toegankelijk, kosteloos en voor het volgen van een MOOC is geen specifieke voorkennis nodig;

(O)nline- via internet toegankelijk;

(C)ourse – een cursus ervaring: materiaal bestuderen, opgaven, van gedachten wisselen met mede studenten, ondersteuning docenten, feedback, examen, certificaat.

Om Open Education Resources (waarvan MOOC er een is) te duiden kijk je in feite naar 3 aspecten:

 • Materiaal
 • Services
 • Inspanning docent

Voor het merendeel van de MOOC’s geldt dat alle materiaal vrij toegankelijk is, services gratis, en dat ondersteuning van de docent voor iedereen toegankelijk is. Enige beperking (voor onderwijs instellingen) is dat het materiaal niet herbewerkt mag worden voor gebruik in het eigen curriculum.

Er zijn nu 19 platformen wereldwijd. Op dit moment zijn er vier soorten van aanbieders van MOOC’s:

 • Private partijen (bijv. Coursera, Iversity). Zij bieden eigen maar ook materiaal door universiteiten aangeboden aan via hun platform
 • Samenwerkingsverbanden (bijv. EdX, Futurelearn)
 • Portalen (bijv. OpenupEd.eu)
 • Universiteiten op eigen platform (in NL bijv. UvA, OU)

Waarom is er zoveel belangstelling voor MOOC’s

Het begon met initiatieven vanuit diverse topuniversiteiten in de VS. Ineens konden studenten gratis toegang krijgen tot materiaal van de meest prestigieuze universiteiten in de wereld (Ivy league). Eerder werd al wel materiaal online beschikbaar gesteld. Nu wordt een complete onderwijservaring aangeboden: opdrachten, services, toegang tot docenten, forums, certificaten.

Potentiële gevolgen voor bestaand onderwijs: materiaal kan mogelijk hergebruikt worden, certificering nu ook buiten universiteit en goedkopere varianten van onderwijs kunnen worden aangeboden. Bijv. Georgetech University biedt nu een master Computer Science aan voor een lagere prijs, maar met een GU-diploma met evenveel waarde.

Kritiek op MOOC’s is er ook: het systeem kent hoge uitval, door de lage drempel slaagt slechts 10-20%, kwaliteitsissues (kwaliteit van docenten die MOOC doceren verschilt), het is een beperkt didactisch model (in feite hoorcollege), en materialen zijn niet open in 4R-zin (hergebruiken, bewerken, verder verspreiden, mixen met ander materiaal).

Wat betekenen MOOC’s voor het Hoger Onderwijs in Nederland?

Er zijn 2 opties: of scholen gaan zelf MOOC’s publiceren, of men gaat bestaande MOOC’s vanuit andere platforms hergebruiken binnen het curriculum.

Wat zijn daarbij de overwegingen als het gaat om kansen?
 1. Met MOOC’s vergroten instellingen hun zichtbaarheid
 2. Je kan services gaan aanbieden rondom MOOCs’ van derden. De tutor van de school beantwoord vragen, de school biedt toezicht bij examen, biedt daarvoor certificaat, extra ondersteuning. Dit hoeft niet gratis. Het aanbod is dan niet alleen voor eigen studenten maar ook niet-studenten kunnen deelnemen.  Je haalt certificaat voor het volgen van een MOOC maar krijgt ook bewijsstuk voor het doen van examen
 3. Bijscholing voor moeilijke vakken, bijv. extra materiaal in wiskunde
 4. Kansen voor gezamenlijke ontwikkeling van MOOC’s overgang HBO-WO, voor moeilijke vakken
 5. Inpassen MOOC van derden in eigen curriculum biedt meer keuze en een rijker pakket voor de student
 6. Professionalisering eigen staf
 7. Verbetering van kwaliteit van onderwijs (intensiever contact onderwijs, de theorie via MOOC). Door feedback studenten en door het loggen van gedrag valt voor school ook veel te leren uit MOOC’s
Wat zijn uitdagingen als het gaat om invoeren MOOC’s?
 1. Erkenning certificaten voor eigen studieprogramma (student wil zelf MOOC volgen, en daarmee studiepunten halen). Gemiddelde levert een MOOC zo’n 120 studiepunten op. Als school moet je kijken naar de kwaliteitsvraag, accreditatie en continuïteit van MOOC
 2. Aanpassen MOOC voor eigen context. Moet maar kunnen. Meeste MOOCs hebben geen open licentie dus aanpassing niet mogelijk. Afspraken kan maar niet gratis.
 3. Kosten van het zelf maken, maar ook het beoordelen van MOOC’s van derden
 4. MOOC’s en HBO met haar eigen kenmerken:  vaker regionale functie met contact bedrijven, nederlands-talig
 5. Vorm van Open Education. Je moet het totaal plaatje bekijken en beleidsvragen als missie, werving, innovatie, duurzaamheid, kosten, permanent, enz. meenemen in overwegingen. Wat wil je er mee en zijn MOOC’s dan het juiste antwoord.

Tenslotte: bedrijven kunnen medewerkers stimuleren MOOC te volgen als onderdeel van hun ontwikkeling. Goedkoop en kan in eigen tijd en tempo gevolgd worden.

MOOC kan dienen als pre-master voor overgang HBO, WO om deficiënties in het curriculum op te lossen. Alleen geschikt voor permanent beschikbaar materiaal want anders moet het programma steeds aangepast worden.

Het webinar van de Open Universiteit staat hier. Andere informatie over MOOC’s staat in Surf Magazine en op Surfnet.