Home » Posts tagged 'Jongeren'

Tag Archives: Jongeren

Kennis krijgt Kracht

Iedereen is ondernemer

Leren door te ondernemen en leren ondernemen

Ik ga voor het Friesland College dit jaar een team van jonge studenten begeleiden in het opzetten van een bedrijf. Zoals wetenschappelijk is aangetoond dat jonge kinderen leren tijdens het spelen, weet ik zeker dat het Friesland College kan beamen dat studenten meer, beter en leuker leren door te ondernemen. Samen met de organisatie Jong Ondernemen van VNO-NCW is een programma opgezet waarin alle aspecten van het runnen van een bedrijf aan de orde komen: financiering, productontwikkeling, productie, verkoop, marketing, administratie, personeel, vergaderen(!), presenteren, enz. Externe begeleiders zijn bedoeld om met de studenten te sparren over de keuzes waar ze voor staan en de beslissingen die ze moeten nemen.

Het doel van dit programma is het leren van competenties, niet per se het opstarten van een levensvatbaar bedrijf alhoewel dat natuurlijk wel kan en gebeurt. Maar het leren ondernemen kan in deze tijd zeker geen kwaad.

Ondernemen als alternatief

Want meer dan de helft van de jongeren heeft tegenwoordig geen vaste baan maar een flexibel contract. En die trend lijkt onomkeerbaar door te zetten. Het zoeken naar werk vraagt dus meer dan ooit aandacht, tijd en inzet. Energie stoppen in het ontwikkelen van competenties en het uitbouwen van het netwerk. Want werk is er wel maar weinig nieuwe vaste banen.

Dit merken ook de werkzoekenden. Veel energie wordt gestopt in het zoeken naar vaste banen die er nauwelijks zijn. Uiteindelijk besluiten ook zij (soms met tegenzin want het is ze nooit geleerd) iets te gaan ondernemen en een bedrijf te starten. Vorig jaar zijn er maar liefst 50000 zzp’ers bijgekomen. En hoewel het grootste deel dit zal doen vanuit passie voor een mooi vak is een substantieel deel dit gaan doen vanuit het besef dat men iets moet gaan ondernemen om inkomen te verkrijgen.

Ondernemerschap

Iedereen kan zich voorstellen wat een onderneming is. Het bedrijf bied een product of dienst aan met als doel omzet en winst te halen. En een bestaan voor de ondernemer. De ondernemer is vaak een uitgesproken persoonlijkheid die het bedrijf heeft opgericht en/of grootgemaakt. In zijn boek ‘No B.S. Time Management For Entrepreneurs’ omschrijft Dan Kennedy ondernemerschap als ‘… the conversion of your knowledge, talent, guts etc. –through investment of your time- into  money’.

In dat laatste –geld verdienen- is de ene ondernemer uiteraard succesvoller dan de andere. Over het algemeen lijken zzp’ers het redelijk te doen.

Lukt het echter niet direct om je kennis, talenten, passie om te zetten in geld kun je altijd, tijdelijk of een deel van je tijd, je kennis en ervaring inzetten voor iets anders. Bijvoorbeeld het opdoen van ervaring in een nieuwe richting, branche of beroep. Of het bijdragen aan een maatschappelijk belang of doel en daarmee uiteraard ook weer aan het uitbouwen van je competenties, ervaring en netwerk.

Je moet iets ondernemen

Hoe je het ook wendt of keert, in welke omstandigheid dan ook, je moet iets ondernemen. Als student mag je ondernemen om te leren. Maar zie het vooral als een kans om te leren ondernemen. Want in de echte wereld zul je het straks hard nodig hebben. Als ondernemer met of zonder personeel moet je per definitie altijd iets ondernemen om ook na deze week, deze maand of dit jaar voor inkomen te zorgen. Als werknemer om te zorgen dat je je baan houdt na de versoepeling van het ontslagrecht. Maar ook door niet alleen aan eigen belang te denken maar je kennis en talent ook in te zetten voor een maatschappelijk doel. En tenslotte als werkzoekende door er voor te zorgen jouw kennis en talent in te zetten voor de maatschappij en daardoor interessant te blijven voor betaald werk, ook al zal dat hoogstwaarschijnlijk tijdelijk en flexibel zijn.

Iedereen is dus ondernemer

Iedereen moet iets ondernemen, iets aanpakken om kennis en talent of om te zetten in geld, of in te zetten voor een maatschappelijk doel en daarmee uiteraard ook weer je eigen ontwikkeling. Vandaar dat ik in zee ga met het Friesland College voor dit project.

 

Klik hier voor de column “Kiezen tussen Business Bootcamp of GTA V” waarin dit thema eerder werd behandeld.

Kiezen tussen Business Bootcamp of GTA V

Onlangs bezocht ik een Business Bootcamp van Open Circles. Een twee-daags event om starters en jonge bedrijven een aantal handvaten aan te reiken om snel met hun bedrijf een plek op de markt te veroveren. En zo in eigen inkomen te kunnen voorzien. Een uitstekend en inspirerend bootcamp onder leiding van Nisandeh Neta (zie mijn LinkedIn contacten). Bij een inventarisatie van de leeftijd van deelnemers bleken slechts zo’n 10 jongeren tot en met 21 jaar aanwezig. Erg weinig als je nagaat dat er 1200 mensen in de zaal zaten. Zouden de kosten van 47 euro een probleem vormen?

Veel jonge ondernemers

Toch zijn er veel jongeren die als ondernemer willen starten. Volgens Kamer van Koophandel statistieken is bij startende ondernemers de groep 25-29 jaar het grootst. Opvallend daarbij is dat bij mannen de grootste groep starters te vinden is in de leeftijd van 25 terwijl die bij vrouwen in de leeftijd van 39 is. Verder beginnen er jaarlijks zo’n 25000 scholieren en studenten een onderneming in de beschermde omgeving van school. Tenslotte blijkt uit allerlei onderzoeken dat veel jongeren enthousiast zijn over het starten van een eigen bedrijf, en de intentie hebben voor zichzelf te starten.

Steun voor startende jonge ondernemers

Ook worden jonge ondernemers van alle kanten steun aangeboden. Zoals gezegd bieden scholen lessen in ondernemerschap aan. In groepsverband worden junior company’s of student company’s gestart. HBO en WO bieden in ruime mate minor’s Ondernemerschap aan. En er zijn op campussen veel mogelijkheden om tijdens of na de opleiding te starten met bedrijven.

KvK en Jonge Ondernemers bieden jongeren workshops aan over ondernemerschap. De Kamer van Koophandel biedt aan studenten het event “Kom proeven aan ondernemerschap” aan. Het Start-Up event van Jonge Ondernemers op 9 oktober was uitverkocht met meer dan 500 deelnemers: docenten, scholieren en studenten.

Jongeren die, steeds vaker, kiezen voor ondernemerschap kunnen dus te kust en te keur als het gaat om opleiding, begeleiding en advies.

Zit het in de genen of valt het te leren?

Vaak wordt gezegd: ondernemerschap zit in je genen. Het is dus niet voor iedereen weggelegd. Maar is dat wel zo? Moeten niet veel meer jongeren kiezen voor ondernemerschap, ook al ‘zit het niet in de genen’? Immers, een vaste baan gedurende een hele carrière wordt steeds minder vanzelfsprekend.

Er zijn 3 redenen voor jongeren om ondernemers vaardigheden te ontwikkelen:

  1.  Je bent voor ondernemerschap in de wieg gelegd. Hoe dan ook, je begint voor je zelf. Het zit in je genen maar dan nog kan het geen kwaad  een opleiding te volgen, advies in te winnen en je zo goed mogelijk voor te bereiden als startende ondernemer. Lukt het dan zijn bijna alle ondernemers tevreden over hun zelfstandig bestaan. Ondernemers moeten er over het algemeen niet aan denken weer als werknemer aan de slag te gaan.
  2.  Je kiest ervoor niet in vaste dienst te treden, of dit lukt gewoon niet. Dan is het handig, als zzp’er of freelancer, toch je zelf te kunnen profileren om een niche in de markt te vinden, te bedienen en daar je boterham aan te verdienen. Het verdient dus aanbeveling om vaardigheden als netwerken en onderhandelen te ontwikkelen. Naast je specifieke vaardigheden waar je je primaire opleiding voor hebt gevolgd: ontwerpen, bouwen, verzorgen, koken, managen, enz.
  3. Steeds meer bedrijven waarderen intrapreneurship. Dit is tegenovergesteld aan entrepreneurship wat duidt op het bouwen aan je eigen bedrijf. Werkgevers verwachten van hun werknemers zelfstandigheid, innovatief werken en ondernemende initiatieven. Ze zijn intrapreneur binnen het bedrijf. Hiervoor kan men uitstekend cursussen voor starters volgen voor het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden.

GTA V of toch Business Bootcamp?

Vanwaar deze keus? Welnu, zowel GTA V als een Business Bootcamp sessie van 2 dagen bij Open Circles kosten beide exact 47 euro. Jongeren zijn massaal in de rij gaan staan om hun exemplaar van GTA V te bemachtigen toen het uitkwam. Het geld is er dus wel. En natuurlijk is het ze van harte gegund. Maar tegelijkertijd zou het mooi zijn dat ze toch ook kiezen om te investeren in opleiding, cursus of advies om hun vaardigheden als ondernemer te ontwikkelen. Want in de toekomst zouden ze die nog wel eens hard nodig kunnen hebben.