Home » Posts tagged 'Internationalisatie'

Tag Archives: Internationalisatie

Kennis krijgt Kracht

Kennis krijgt Kracht. Waarom?

Afgelopen weekend heb ik in één keer het boek van Simon Sinek, Start with Why, uitgelezen. Conclusie: het is van essentieel belang het waarom van je onderneming uit te kunnen leggen. Voor jezelf. Maar belangrijker nog – voor je volgers,  je klanten, je omgeving. Des te meer je verhaal aanspreekt, des te beter je het kunt uitleggen, hoe waardevoller je bent voor je omgeving. Je ‘scoort’ niet als je alleen maar doet. Je scoort vooral als je kunt uitleggen waarom je het doet.

Welke opdrachtgever of werkgever durft met je in zee te gaan als je het waarom van je onderneming niet kunt uitleggen? Daarbij gaat het verder dan alleen simpel te zeggen wat je verkoopt of aanbiedt. Volgens Sinek kopen mensen uiteindelijk het ‘waarom’ van je onderneming. Of anders gezegd, bedrijven met een duidelijk ‘waarom’ zijn succesvoller dan bedrijven die de nadruk leggen op ‘wat we doen’.

Als het waarom duidelijk is, en men gelooft er in dan komt dit de relatie met je netwerk ten goede. Deelt men je visie, en kun je dit steeds bevestigen met wat je doet dan kan dit zowel een bron van inspiratie zijn voor je netwerk als resulteren in loyaliteit aan jouw onderneming en aan jou als persoon.

Als je gaat voor een ‘goede zaak’, voor zingeving ga je niet alleen voor inspiratie en loyaliteit maar zul je mogelijk zelfs een gevoelige snaar weten te raken.

Dit zijn de redenen waarom ik heb besloten mij met Kennis krijgt Kracht te profileren.

Allereerst heb ik als HBO’er vele jaren met veel plezier gewerkt met wetenschappers. Stuk voor stuk mensen die tot de top behoren in hun wetenschapsveld. Niet alleen potentiële maar ook daadwerkelijk Nobelprijs winnaars. En het meest bijzondere: wetenschappers zijn erudiete mensen die graag hun werk maar ook hun persoonlijke interesses met je delen.

Wetenschap (=kennis) is bijna synoniem aan optimisme. De mensheid heeft veel aan wetenschap te danken. En de wetenschap heeft nog veel in petto. Kijk naar de Singularity University van Peter Diamandis. Of neem als voorbeeld de lezing van Bert Weckhuysen tijdens de recente TedxBinnenhof happening. Volgens hem ligt een oplossing voor het CO2 probleem in het verschiet. Ook de andere presentaties zaten vol optimisme.

Kennis is een schone zaak. Je kunt er op veel manieren naar kijken: filosofisch, wetenschappelijk, enz. De uitleg is bijna altijd positief. Neem bijvoorbeeld deze: kennis is het vermogen om informatie om te kunnen zetten in kwalitatief goede beslissingen.

Kennis is aanwezig in de persoon die het bezit. Maar kennis krijgt pas betekenis wanneer het gedeeld wordt met anderen. Sterker nog, door kennis met anderen te delen, neemt kennis toe. Niet alleen kennis uitwisselen maar meer kennis ontwikkelen door kennis met elkaar te delen. Kennis krijgt Kracht door samenwerking en uitwisseling.

Hier wil ik mee aan de slag. Ik wil graag kennis mee helpen ontwikkelen op het raakvlak van onderwijs, overheid en ondernemers (O3, Triple Helix). Daar wordt kennis ontwikkeld voor innovatie, groei en regionale ontwikkeling. En in toenemende mate om maatschappelijke problemen aan te pakken.

Een extra dimensie is de regio waarin die kennisuitwisseling plaatsvindt. Enerzijds werk ik bij voorkeur internationaal. Internationale samenwerking is goed voor nationale en regionale ontwikkeling. Anderzijds geeft dat de kans, een extra stimulans om aan de slag te gaan voor je eigen woonomgeving, waar dat ook is.

Kortom

Ik hoop dat het waarom van mijn keuze voor kennis als vakgebied, en Kennis krijgt Kracht als de manier om hier mee aan de slag te gaan, jou, en velen met jou, aanspreekt. Niet omdat ik het aan je ‘verkoop’ maar omdat je er in kunt vinden.

Sinek zegt daarover: “vertel mensen waarom je doet wat je doet en opvallende dingen gebeuren.” Door het vervolgens te vertalen in How (Kennis krijgt Kracht als zaak opbouwen) en What (aannemen en uitvoeren van opdrachten of werk) geef je daadwerkelijk invulling aan je waarom.

Misschien is mijn ultieme waarom om op deze manier bij te dragen aan een betere wereld voor mezelf, mijn gezin, mijn familie en vrienden, en eigenlijk voor iedereen.

Vandaar tot slot een passende quote van Wubbo Ockels: “We are all astronauts on spaceship Earth

 

@simonsinek, @singularityu, @PeterDiamandis, @TEDxBinnenhof, @Ockels

Internationalisering en innovatie

Met mijn achtergrond ben ik benieuwd naar de internationale context wanneer het gaat om samenwerking tussen partijen, met als doel kennisuitwisseling, valorisatie, innovatie en economische ontwikkeling. Internationalisering is meer dan alleen export. Ook import en buitenlandse investeringen doelen op internationalisering. Maar volledige internationalisering duidt erop dat alle taken binnen een bedrijf ook internationaal (kunnen) worden uitgevoerd. R&D is daar een goed voorbeeld van.  Om de juiste of beste kennis binnen te halen is het nodig over de grenzen te kijken.

5 o’s

Het ‘Triple Helix’ model zoals ik dat in een vorige column besprak kent de drie dimensies overheid, onderwijs en ondernemers maar spreekt verder niet expliciet over internationalisering. Het model wordt tegenwoordig uitgebreid naar 5 o’s. Bijvoorbeeld onderzoek en (maatschappelijke) organisaties worden als poot aan het model toegevoegd. Maar nog steeds blijft het een tweedimensionaal model waarin één of twee elementen meer een rol spelen. Internationalisering zou een extra, derde dimensie aan het ‘Triple Helix’ model kunnen geven.

Correlatie internationalisering en innovatie

Literatuurstudie geeft aan dat er onderzoek is gedaan naar het verband tussen innovatie systemen en internationalisering. Een onderzoek van Kafouros1 in de UK geeft aan dat niet alleen de grootte van een bedrijf en technologische mogelijkheden maar ook de mate van internationalisering positief is voor de innovatieve capaciteit van een bedrijf. En dit stelt bedrijven vervolgens weer in staat concurrentievoordeel op te bouwen. Ook Altomonte2 stelt in een onderzoek in 7 landen dat er sterk bewijs bestaat voor positieve correlatie tussen innovatie, internationalisering en productiviteit. De onderzoeker adviseert op nationaal en europees niveau het beleid voor innovatie en voor internationalisering niet apart te ontwikkelen maar juist te combineren.

Deze conclusie wordt overgenomen door Prince en Hessels3 in een studie van het Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf. Deze studie komt met empirische voorbeelden uit de Nederlandse praktijk. Naar aanleiding hiervan is het voorstel om regelingen met als doel exportbevordering of internationalisering uit te breiden met modules voor innovatie. En anderzijds regelingen met als doel bevordering van innovatie uit te breiden met de mogelijkheid dit in internationale context uit te voeren. Carlsson4 voegt hier aan toe dat nationale organisaties die zich bezighouden met het stimuleren van innovatie hier vooral mee door moeten gaan ook al vindt de innovatie zelf steeds vaker in internationale context plaats.

Internationalisering als basis

Deze laatste 3 studies kijken vooral naar de inspanningen van overheid en instanties die zich bezighouden met bevordering van innovatie en/of internationalisering. Een studie van Wahid5 kijkt naar de rol van de mate van internationalisering bij bedrijven. Het resultaat van die studie zegt dat er positieve en significante relatie is tussen innovatie en de resultaten van een bedrijf. Internationalisering op zichzelf heeft een positief effect, ook is er invloed van internationalisering op de vorm en de kracht van de relatie tussen innovatie en bedrijfsresultaten. Analytisch gezien is het zo dat onderzoek naar verband tussen innovatie en bedrijfsresultaten geen zin heeft wanneer internationalisering niet in de analyse wordt meegenomen. Meer praktisch gezien, voor het management: inspanningen moeten niet alleen gericht zijn op innovatie maar ook op internationalisering, juist om maximaal te kunnen profiteren van de inspanning op het gebied van innovatie.

Internationalisering van projecten, altijd en overal

Kortom, voldoende aanleiding om de vele initiatieven en projecten op het gebied van valorisatie, en samenwerking onderwijs, overheid en ondernemers in internationale context te plaatsen. En daarmee bedoel ik dat programma managers bewust internationale partijen aan hun initiatief moeten toevoegen, ook al lijkt het project zich daar in eerste instantie niet voor te lenen. Denk zelf eens aan een aantal projecten, en bedenk dan of en zo ja, hoe de internationale paragraaf van het project is ingevuld.

1 Kafouros, M.I. and Buckley, P.J. and Sharp, J.A. and Wang, C.Q. (2008) The role of internationalization in explaining innovation performance. Technovation, 28 (1-2). pp. 63-74.

2 Altomonte, C., Aquilante, T., Békés, G. and Ottaviano, G. I.P. (2013), Internationalization and innovation of firms: evidence and policy. Economic Policy, 28: 663–700

3 Innovationalisering!?! – het mes snijdt aan twee kanten, door dr. Y.M. Prince en drs. S.J.A. Hessels, http://lyt.sr/khphl

4 Internationalization of innovation systems: A survey of the literature, Bo Carlsson

5 Innovation-Performance relationship: the moderating role of the Degree of Internationalization of a firm, Fazli Wahid