Home » Posts tagged 'Erasmus Universiteit'

Tag Archives: Erasmus Universiteit

Kennis krijgt Kracht

Formule voor succes: (Sociale Innovatie)²

Sociale innovatie is in het nieuws. Uit een onderzoek van de Innovatie Monitor van de Erasmus Universiteit (o.l.v. Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid) blijkt dat er veel te winnen valt met sociale innovatie. Woensdag werd dit toegelicht bij WNL op TV. En eerder bij de Toekomstmakers op RTLz. Maar wat is sociale innovatie nou eigenlijk? Een aantal links op de website van het AWT zou hier antwoord op kunnen geven maar er kwamen twee definities naar voren. Internationaal wordt er kennelijk verschillend over gedacht.

Social innovation in de USA

Zo definieert het toonaangevende Stanford Centre for Social Innovation het als volgt: een nieuwe oplossing bedenken voor een maatschappelijk probleem. De nieuwe oplossing zal efficiënter, effectiever en meer duurzaam zijn. En social innovation creëert waarde voor de maatschappij als geheel en niet voor een selecte groep aandeelhouders. Het innovatieve zit ‘m in de focus op het vinden van ideeën en nieuwe oplossingen die waarde creëren, en de focus op de processen.

Sociale innovatie op z’n Amerikaans wordt gedaan door en/of resulteert in Social Enterprises. Dit soort ondernemingen hebben een maatschappelijk doel en gaan voor impact in de maatschappij. De winst wordt gedeeld onder medewerkers. En de bedrijven streven ernaar om financieel onafhankelijk te opereren. Tenslotte worden dit soort bedrijven gekenmerkt door een hoog niveau van innovatie en sterke groei.

Sociale innovatie in Nederland (en Europa)

Dan praten we over een heel ander terrein. Een definitie: “Een vernieuwing van de wijze waarop het werk in ondernemingen is georganiseerd, en wel op zodanige wijze dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van arbeid daarbij gebaat zijn.” Voìla, een heel ander verhaal.

Kenmerken van sociale innovatie volgens deze definitie zijn de volgende: bedrijven trachten te werken met een plattere organisatie. Het meedenken van de medewerker wordt gestimuleerd. Over het algemeen werken bedrijven flexibeler en wordt meer gedacht in termen van co-creatie. Intern maar ook met externe partners. De innovatie richt zich op de medewerkers en op de manier van werken tussen medewerkers.

Ook dat leidt tot winst. De arbeidsproductiviteit in de bedrijven gaat omhoog, het serviceniveau naar de klant verbeterd en de klantentevredenheid stijgt. Dat dit in alle opzichten de resultaten van het bedrijf in positieve zin in de kaart spelen mogelijk duidelijk zijn.

Economische of maatschappelijke kijk op de zaak

Alhoewel er in de Europese definitie van sociale innovatie ook aandacht is voor de maatschappelijke rol van de onderneming, zou je toch meer van een economische definitie van de term kunnen spreken. Immers, de inzet van sociale innovatie beoogt primair de verbetering van de resultaten van het bedrijf. In de Amerikaanse context heeft sociale innovatie meer een maatschappelijke betekenis. Niet de winst maar de doelstelling van het bedrijf geeft aan dat het om een sociaal innovatief bedrijf gaat. In Amerika delen de werknemers in de winst, in Europa verbetert de rol van de werknemer in het bedrijf maar dit hoeft nog niet te betekenen dat ze ook delen in de winst.

Interessante combinatie

Wat opvalt is dat in beide gevallen wordt gesproken over een sterke verbetering van de resultaten. Of je nu een maatschappelijk doel nastreeft of je het bedrijf intern op een sociale innovatieve manier inricht: beide leiden tot meer omzet en winst.

In de volgende tabel heb ik de twee definities gecombineerd. Voor het gemak noem ik social innovation (Amerikaanse definitie) hier maatschappelijk doel.

Impact sociale innovatie

Impact sociale innovatie

Formule voor succes

Welke definitie de juiste is doet hier niet ter zake. Wel dient zich een interessante formule aan. Namelijk dat je de kans op succes van je bedrijf aanzienlijk verhoogt wanneer je én een maatschappelijk doel nastreeft én daarbij de medewerkers in alle opzichten (organisatorisch en financieel) bij betrekt. Dit wordt bevestigd door een artikel in Greenbiz dat concludeert dat een bedrijf dat een maatschappelijk doel nastreeft over een periode van 15 jaar financieel 14x beter scoort. Sociale innovatie in het kwadraat vermenigvuldigt in zekere zin de kansen voor succes voor een bedrijf.

Geraadpleegd: Erasmus Innovatie Monitor

@HenkVolberda, @WNLvandaag, @adviesraadWI, @Toekomstmakers, @RTLZ, @MVO_NL