Home » Posts tagged 'Elsevier'

Tag Archives: Elsevier

Kennis krijgt Kracht

Omgaan met kennis – kwestie van definiëren

In mijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging werd ‘kennis’ al snel het centrale thema. Ik heb als HBO’er 20 jaar met veel plezier gewerkt bij de wetenschappelijke uitgeverij Elsevier en heb daar de wereld van kennis leren kennen en waarderen. Maar hoe dit thema in te vullen. Een collega had een cursus Knowledge Management (KM) gevolgd en met veel enthousiasme geïntroduceerd bij Elsevier. Toen ik hem er naar vroeg, noemde hij het een flop. Zijn definitie: het organiseren van kennis, zodanig dat het enerzijds gemakkelijk toegankelijk is voor iedereen binnen het bedrijf en anderzijds behouden blijft, bij vertrek van een werknemer die deze kennis, vanuit de functie, geacht wordt te beheersen. Maar nadat KM geïntroduceerd is, iedereen er mee werkt, en alles soepel loopt, is het werk eigenlijk wel gedaan.  Ook in Nederland zijn een aantal bureaus en bedrijven bezig met Kennis Management en worden er cursussen gegeven voor iedereen in het bedrijf die zich hier mee bezighoudt.

Kennis Management is niet wat ik zocht. Maar iedereen kan zich voorstellen dat het woord ‘Valorisatie’ (waar het mij om gaat) in het Engels met het begrip Knowledge Management (niet letterlijk, maar gevoelsmatig) aangeduid kan worden. Uiteraard weten u en ik dat het Engelse Knowledge Transfer (KT) de enige juiste aanduiding is voor valorisatie.

Echter, ga je zoeken op internet dan kom je Amerikaanse websites tegen van Knowledge Transfer goeroes. Het gaat hierbij dan meestal over hetgeen ik in de eerste alinea Kennis Management noemde. Er kan dus internationaal enige verwarring ontstaan wanneer de termen KT of KM worden gebruikt. Voor de professional geen probleem. Maar leggen we uit wat we doen aan de student of de geïnteresseerde leek dan is het goed in de gaten te houden of we appels of peren aan het beschrijven zijn. In mijn optiek gaat het over 2 totaal verschillende vakgebieden waarbij KT best gebruik kan maken van KM maar waarbij KM uiteraard veel meer kennisgebieden binnen bedrijven vast kan leggen.

In die zin is onderstaand overzicht van de onderwerpen waarover het tijdschrift “The Journal of Innovation Impact” van het Engelse Institute of Knowledge Transfer publiceert een hou-vast. Zo’n overzicht (aims & scope) geeft altijd een goed beeld over de ‘breadth’ en ‘depth’ van het vakgebied Knowledge Transfer (zoals de Engelsen het wel noemen) ofwel valorisatie. Op de site van het tijdschrift staan 4 issues uit 2010 en 2011 met als publicatie jaar 2012. Omdat het om een zogenaamd Open Access tijdschrift gaat zijn alle artikelen voor iedereen toegankelijk en is het de moeite waard ze te bekijken.

 • Innovation, open innovation and co-creation
 • The relationship between knowledge transfer and innovation
 • Processes of knowledge transfer, knowledge origination, knowledge exchange and knowledge sharing
 • Human and organisational aspects of knowledge management
 • Incubators and hatcheries
 • Entrepreneurship activities and schemes
 • Commercialisation (licensing of intellectual property, spin-outs formation, and incubators)
 • Collaborative applied research and consultancy
 • Knowledge Transfer Partnerships and similar government initiatives
 • Knowledge exchange / transfer and graduate employability
 • Knowledge exchange / transfer – innovative pedagogies
 • Spin-out companies
 • Incubators and entrepreneur schemes
 • University-industry contracts and consultancy
 • Licensing of university-originated intellectual property
 • The UK Technology Strategy Board (TSB) Knowledge Transfer Partnership (KTP) scheme
 • Other modes of knowledge transfer and technology transfer, e.g. work-based learning projects

Volgende keer wil ik de termen die in deze lijst worden gebruikt eens langslopen. Het kan zijn dat u vindt dat dit de lading nog niet dekt (m.a.w. valorisatie is meer dat dit) of dat valorisatie juist veel specifieker is. Graag lees ik uw reactie in het commentaar.