Home » Opdrachtgevers

Kennis krijgt Kracht

Opdrachtgevers

Directie, management en beleidsbepalers (in overheidsinstellingen, onderwijs, bedrijfsleven) verantwoordelijk voor kennisuitwisseling, samenwerking, valorisatie, technology transfer – tussen onderwijs, overheid en ondernemers. Zowel nationaal als internationaal. Met als doel innovatie en (regionale) ontwikkeling. Meer specifiek werkzaam bij:

(Semi) Overheid (gemeentelijk, provinciaal, landelijk)

 • Pleinen/Poorten/Huizen
 • Science Parks
 • Incubators
 • Afdelingen Ontwikkeling
 • Academy’s
 • NGO’s
 • Regional initiatives
 • Adviesraden

Onderwijs (HBO, WO, MBO)

 • Kenniscentra, kennisinstituten
 • Centres of Expertise
 • Technology Transfer Offices
 • Valorisatie afdelingen
 • Onderzoeks instituten

Ondernemers, o.a.

 • Information publishers
 • Consultancy
 • Investment

Partnerships

Verenigingen & Stichtingen