Home » Blog » Groei versnellen: de stedelijke regio als uitgangspunt

Kennis krijgt Kracht

Groei versnellen: de stedelijke regio als uitgangspunt

In Groot-Brittannië publiceerde de City Growth Commission het rapport Unleashing Metro Growth. Het rapporteert over een onderzoek naar het belang van steden en stedelijke regio’s voor de economische groei. De conclusie is dat versterking van de rol van steden en stedelijke regio’s de groei van Groot-Brittannië als geheel kan versnellen. Ondersteunt dit rapport ook het idee van de superprovincies van minister Plasterk (die er overigens niet komen)?

Stedelijke regio’s al belangrijk

De commissie onderzocht 15 stedelijke gebieden in het Verenigd Koninkrijk. De stedelijke gebieden, inclusief voorsteden en omliggend gebied omvatten ongeveer zo’n 500,000 inwoners. Deze stedelijke gebieden worden gezien als de belangrijkste “driving force” voor economische groei en vooruitgang in een kennisgeoriënteerde en globale economie. Om aan die rol te kunnen voldoen moeten zij zich houden aan de economische wetten: concentreren en maximaliseren van productiviteit, maximale connectiviteit en het innovatieve en creatieve potentieel de vrije hand geven.

Doelstellingen

Niet alleen de economie krijgt een boost door aandacht voor de stedelijke regio. Andere doelstellingen en voordelen van een op de stedelijke regio gefocust beleid zijn:

  • Het op elkaar kunnen afstemmen van publiek en private investeringen;
  • Beter kunnen inspelen op opkomende, nieuwe technologieën in de regio;
  • Een inclusieve economie waarbij meer mensen uit de regio in de regio aan de slag gaan.

Hoe nog belangrijker?

Stedelijke regio’s dienen zowel fysiek als digitaal een optimale infrastructuur aan te leggen. Dit betekent optimale verbindingen voor alle manieren van fysiek transport om optimaal binnen de regio te kunnen reizen en goederen te transporteren. Dit is belangrijker nog dan het reizen tussen regio’s. Daarnaast is het belangrijk een digitale snelweg voor datatransport aan te leggen.

Universiteiten en hogescholen zijn essentieel voor opleiding. Het gaat dan om het aanbieden van opleidingen die in de stedelijke regio nodig zijn. En om optimaal te kunnen profiteren van die kennis is het belangrijk te investeren in manieren om studenten (zeg kennis) voor de regio te behouden.

Nog een stap verder gaat het idee dat regio’s meer zeggenschap krijgen zodat beleid optimaal kan worden aangepast aan wat nodig is in de regio. Zeggenschap over zaken als belastingen, financiering, budgetten, beleidsontwikkeling. Dit betekent verschuiving van macht vanuit het centrum van de landelijke politiek naar de (stedelijke) regio. In het Verenigd Koninkrijk is het beeld dat sommige steden en regio’s dit aankunnen maar andere zeker nog niet.

Welke stappen kunnen stedelijke regio’s ondernemen?

  • Zorgen voor goede informatie voorziening over economie en publieke sector. Dit lijkt voor de hand te liggen maar krijgt in de praktijk niet altijd de aandacht die het nodig heeft;
  • Het op elkaar afstemmen van beleid op het gebied van transport en huizenbouw;
  • Onderwijs gericht inzetten om vaardigheden die in de regio nodig zijn, te ontwikkelen;
  • Ontwikkeling van hoger onderwijs. Naast onderzoek en onderwijs zorgt goed onderwijs in de regio ook voor innovatie, nieuwe banen, investeringen en het aantrekken van talent van buiten, indien nodig. Investeringsfondsen voor onderzoek en onderwijs hebben een positieve invloed op lokale groei. En regio’s moeten initiatieven nemen om studenten te matchen met werkgevers.

Devolutie

Een nieuwe term voor mij en misschien voor sommige lezers. Dit betekent het afstaan van macht (in goed overleg) van centraal orgaan naar de stedelijke regio. Alleen op die manier kan de politiek op de juiste manier, en sneller, inspelen op (globale) ontwikkelingen die impact hebben op de regio. Het rapport pleit voor devolutie daar waar noodzakelijk maar alleen wanneer de regio er klaar voor is.

De regio krijgt meer autonomie, moet ‘governance’ opbouwen, beleid ontwikkelen, zichzelf kunnen evalueren en een visie ontwikkelen hoe de regio verder economisch te ontwikkelen en hoe de bovengenoemde aspecten in te vullen.

Superprovincie

Dit rapport draagt bouwstenen aan voor verdere ontwikkeling van stedelijke regio’s en steden. Dezelfde bouwstenen kunnen ook worden ingebracht wanneer het gaat om regionale ontwikkeling. Uiteindelijk gaat het om het ontwikkelen van een visie die de stad, stedelijke regio of regio vorm geeft naar de toekomst.

Hebben we het hier over de superprovincie waar Plasterk het over had? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die exercitie vooral ging over het besparen van kosten van het ambtelijk apparaat. Kennelijk ontbrak een visie waardoor de provinciebesturen niet konden worden overtuigd van het nut van samenvoeging. Maar een zekere schaalgrootte en concentratie zoals in stedelijke gebieden leidt wel degelijk tot innovatie en groei.


Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *